top of page

TABAN ÜCRETLERİ BELİRLEME SÜRECİNE DAİR

FST son taban ücret kararına imza atmadı. Çünkü başından itibaren içinde bulunduğumuz taban ücretleri belirlemek üzere kurulan grubun işlevi bir alt artış sınırı* belirlemekten öteye gidemedi.

 

Aralık 2021 oluşturulan bu grubun; tüm kamera arkası çalışanlarının taban ücretlerini, her birimin kendi içinde ve birbiriyle denkliğini gözeterek/belirleyerek bir oranlama tablosu oluşturması gerektiğini savunduk.

Bu konuda örnekler/ öneriler sunduk. Bu tablonun Almanya ve Avusturya örneklerinde olduğu gibi çalışma ilkelerinin bir parçası olması da önerilerimiz arasındaydı. Sendika tarafında da prensip olarak kabul gördü, önerilerimiz.

 

Taban ücretlerin 2022 başında ilk kez açıklanacak olması bir avantajdı. Önce sistemi oluşturmak ve sonra açıklama yapmak mümkün olabilirdi, olmadı.

Üstelik tüm birimlerin ilk açıklamasını sendikanın duyurması, daha o zaman görünür olan ücret dengesizliğini sendikanın zımnen kabullenmesi anlamına geliyordu. Kamuoyunda da taban ücretleri sendikanın belirlediği algısı oluştu.

 

Şimdiye dek beş kez taban ücretler açıklandı. Ve her seferinde ‘bir sonraki dönem hallederiz’ denen denklik sorununun çözümüne dair bir iki girişim dışında ilerleme kaydedilemedi.

 

Ve bugün, hep korktuğumuz ve uyardığımız ‘’tehlike’’ daha görünür oldu. 

Her artış döneminde tüm birimler arasında ortak kararlaştırılmış bir denklik oranı olmadan,  ilan edilen bir alt limitin üzerinde,  (son dönem reklâm hariç) taraflarca sendikanın kararı olarak algılanmasına yol açacak biçimde

- ve sendikanın himayesinde – 

her birim diğerlerine göre kendi rakamlarını kıyaslayarak,  ya da farklı gerekçelerle kendi belirlediği bir kıstasa göre değişen oranlarda, artış yapar hale geldi.

 

Bu durumun yerleşmesi, pek çok birimin şu ya da bu biçimde ‘’hedefe’’ ulaşıldığını, olması gerekenin yapıldığını düşünmesi ve denklik konusunda sendikanın yeterli olamaması, bundan sonra çözüme dair adım atılabilmesinin önünde ciddi bir engel olarak durmakta.

 

Gelinen nokta dayanışma ve sorunlarımızı birlikte çözme konusunda bizi kuşkuya düşürmekte. Her şeye rağmen; ısrarla kullandığımız ve kabul görmesinden çok memnun olduğumuz ‘’birlikte daha güçlüyüz’’ sloganının içi boş bir slogana dönüşmemesi için çaba göstereceğiz.

 

* 2024 ilk yarı yılında sadece reklâm mecrası için üst sınır belirlendi.

164 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page