top of page

FST üyeleri için danışmanlık formu:

sorunlara yönelik yapılabileceklere ve olası hukuki başvurulara ilişkin  -yol gösterme ile sınırlı olarak -

tavsiye niteliğindedir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU

Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

5846 SAYILI FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU 

Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemektir

bottom of page