top of page

FİLM SETLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ REHBERİ

Karmaşık ve değişken yapısıyla işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili geniş çapta riskleri barındırmakta olan film setleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2015 yılında alınan kararla  ”tehlikeli’   çalışma alanları olarak sınıflandırıldı.

Oyuncular Sendikası, Sinema TV Sendikası ve Sinema Emekçileri Sendikasının işbirliğiyle hazırlanan film setlerindeki çalışma koşullarına yönelik İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çalışması; standartların belirlenmesi amacı ile ilkin setin bir işyeri olarak tanımının yapılması, yapılan işin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine uygun olarak tasarlanması, iş organizasyonun sağlanması, sağlık ve güvenlik açısından risklerin değerlendirilmesi ve önlemlerin alınması için ilgili sorumluların tanımlanması içermektedir.

bottom of page